Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia Bio Solid działa w systemie SBR w dwóch cyklach 12 godzinnych, co oznacza że wszystkie cykle następują po sobie w ściśle określonym przez producenta czasie. Nad prawidłową pracą urządzenia czuwa nowoczesny i niezawodny sterownik. 

Oczyszczalnia Bio Solid została w standardzie wyposażona w pompę mechaniczna. Dzięki temu rozwiązaniu mamy dużą swobodę w sposobie odprowadzania i zagospodarowania ścieków oczyszczonych. Pompa pozwala na budowę odbiornika w dowolnej odległości od urządzenia. Oczyszczone ścieki z oczyszczalni Bio Solid można odprowadzić np. do drenażu, studni chłonnej lub oczka wodnego. Doskonała jakość ścieków oczyszczonych pozwala także na odprowadzenie do ścieków wodnych, rzek strumieni, rowów melioracyjnych. Innym sposobem zagospodarowania ścieków jest budowa systemu podpowierzchniowego nawadniania roślin. 

Nawadnianie liniowe w połączeniu z oczyszczalnią Bio Solid daje podwójne korzyści. Doskonale oczyszczamy ścieki, a jednocześnie podlewamy rośliny wodą bogatą w mikroelementy. Oczyszczalnie Bio Solid charakteryzuje się niebywale solidną i przemyślaną konstrukcją. Trwała, ciężka i gęsto użebrowana konstrukcja zbiornika z polietylenu gwarantuje dużą wytrzymałość, dzięki czemu producent udziela 15 letniej gwarancji. Zbiorniki modułowe o konstrukcji pionowej doskonale przenoszą duże obciążenia, pozwala to uniknąć konieczności stosowania obsypki betonowej, a specjalny kształt zbiornika gwarantuje odpowiednie zakotwienie w gruncie. 

Możliwość zamontowania oczyszczalni na dużej głębokości (do 1,2m pod gruntem) w dużej mierze pozwala uniknąć konieczności stosowania drogich przepompowni do ścieków surowych.

Oczyszczalnie drenażowe

Oczyszczalnia drenażowa składa się z osadnika gnilnego oraz układu doczyszczająco- rozsaczjacego. Osadnik gnilny jest podstawowym urządzeniem występującym we wszystkich układach technologicznych, w których realizowany jest pierwszy stopień oczyszczania (czyli tzw. podczyszczanie beztlenowe). Następuje w nim wstępne oczyszczenie ścieków. Zanieczyszczenia cięższe od wody opadają na dno (sedymentują) i ulegają rozkładowi w procesie fermentacji beztlenowej, lżejsze wypływają na powierzchnię i tworzą kożuch (flotują). W wyniku zachodzących procesów usuwane są ze ścieków przede wszystkim zanieczyszczenia pływające i zawiesiny, jak również związki organiczne. Drenaż rozsączający to układ podziemnych perforowanych rur drenarskich (drenów) wprowadzających do gruntu ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym. Ścieki, przepływające przez kolejne warstwy filtracyjne żwiru i piachu (ułożone pod drenami), ulegają rozkładowi w procesach biologicznego utlenienia, przy udziale mikroorganizmów.

Oczyszczalnia drenażowa BT 1000 (pod opisem kolejne wielkości oczyszczalni drenażowych) do mniejszych gospodarstw domowych (2-3 osób)

Oczyszczalnia drenażowa BT 2200
do mniejszych gospodarstw domowych (2-3 osób)

Oczyszczalnia drenażowa BT 3300
do mniejszych gospodarstw domowych (6-8 osób)

Oczyszczalnia drenażowa BT 3300
do mniejszych gospodarstw domowych (8 i więcej osób)

Oczyszczalnia osiedlowa Bio Solid

Konstrukcja i technologia:

Większe oczyszczalnie Bio Solid – od 30 RLM budowane są w zbiornikach z rur wielowarstwowych o podwyższonej wytrzymałości. Każda oczyszczalnia posiada duży pełno wymiarowy osadnik wstępny , w którym zatrzymują się wszystkie części stałe, również nie biodegradowalne. Części stałe łączą się i osiadają na dnie w postaci osadu. W osadniku częściowo zatrzymują się również uciążliwe i niepożądane w dalszym procesie tłuszcze. Zastosowanie odpowiedniej wielkości osadnika wstępnego znacznie poprawia pracę całego systemu. Każde urządzenie można dodatkowo doposażyć w kratę na dopływie. Modułowa konstrukcja z wielu reaktorów pozwala w łatwy sposób rozbudować system, wpływa również na dużą elastyczność funkcjonowania.

Należy pamiętać, że przy obiektach gastronomicznych tłuszczu powstaje znacznie więcej i takie obiekty wymagają włączenia do systemu odpowiedniego separatora. System oczyszczania Bamar Tech Bio Solid został wyposażony w pompę mamutową do recyrkulacji nadmiaru osadu czynnego z ostatniego reaktora osadnika wtórnego. Funkcja ta bardzo pomaga i może być wykorzystywana oraz modyfikowana podczas okresowego braku dopływu ścieków. Oczyszczalnie można również dodatkowo doposażyć w moduł BSM – automatyczny kompaktowy dozownik koagulantu zintegrowany bezpośrednio ze sterownikiem całej oczyszczalni. Zastosowanie stopnia chemicznego dodatkowo poprawia osiągane przez urządzenie parametry ścieków oczyszczonych szczególnie w zakresie fosforu. Wszystkie nasze oczyszczalnie zostały wyposażane w pompę mechaniczną na wypływie, co eliminuje w większości przypadków konieczność stosowania dodatkowych przepompowni i umożliwia zagospodarowanie lub odprowadzenie ścieków oczyszczonych w dowolny sposób. Konstrukcja oczyszczalni oraz zastosowana technologia pozwala uzyskiwać na odpływie stabilną i wysoką jakość ścieków zgodną z PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 oraz obowiązującymi przepisami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska.

Zastosowanie:

Wszystkie te cechy powodują, że duże oczyszczalnie Bio Solid można zastosować w takich obiektach jak: hotele, domy weselne, szkoły, budynki wielorodzinne, hale produkcyjne, supermarkety, osiedla mieszkaniowe, miejsca obsługi podróżnych MOP. Należy pamiętać że oczyszczanie ścieków pochodzących z innych źródeł niż gospodarstwa domowe wymagają dużej uwag, specjalnej technologii i doświadczenia, dlatego oferujemy doradztwo w doborze urządzeń .

Moduły biologiczne

Moduły biologiczne są to urządzenia, które służą do naprawy niedziałających oczyszczalni drenażowych lub biologicznych oraz budowy nowych instalacji z wykorzystaniem istniejących szczelnych zbiorników. Oczyszczalnie ścieków na rynku polskim są produktem znanym i stosowanym od lat. W początkowym okresie były to głównie oczyszczalnie drenażowe. Z czasem coraz bardziej popularne stały się różnego rodzaju oczyszczalnie biologiczne. Niestety zarówno kiedyś, jak i dziś, towarzyszy im mit o oczyszczalniach bezobsługowych. W konsekwencji użytkownicy często zapominają o podstawowych obowiązkach eksploatacyjnych. Należy pamiętać, iż nawet najlepsze urządzenia źle zamontowane i eksploatowane nie będą działać prawidłowo. Stojąc przed koniecznością naprawy niedziałającej oczyszczalni drenażowej w świetle aktualnie obowiązujących przepisów oraz planowanych zmian, należy przemyśleć co chcemy zrobić i jaki ma być tego efekt.

Jeżeli oczyszczalnia ma spełniać najnowsze normy i pracować bezawaryjnie przez kilkanaście lat, wybór jest oczywisty. Trzeba zmodyfikować stary układ i przebudować go na oczyszczalnię biologiczną . Bamar Tech oferuje państwu dwa moduły biologiczne Bio Solid i Bio Solid MULTI za pomocą których jesteśmy w stanie przebudować dowolną drenażówkę i uzyskać dzięki temu oczyszczalnię biologiczną spełniającą najnowsze normy i rozporządzenia. Możemy również wybudować nową oczyszczalnię z wykorzystaniem istniejącego szczelnego zbiornika co zmniejsza koszty całej inwestycji.

Separatory

W ofercie Bamar Tech znajdziesz wysokiej jakości separatory ścieków. Proponujemy koalescencyjne separatory węglowodorów, które pozwolą skutecznie oczyścić ściek przemysłowy z olejów, smarów i benzyny. Oferujemy separatory wykonane z betonu lub polietylenu o wysokiej gęstości. Urządzenia mogą być zamontowane zarówno w lekkiej zabudowie na terenach zieleni, jak i w obszarze przejezdnym.

Separatory ścieków tego rodzaju wykorzystują różnice w gęstości wody i substancji ropopochodnych. Zanieczyszczenia zaczynają gromadzić się na górze ścieku i łączyć w zawiesinę, która może być łatwo odfiltrowana. Separatory ścieków przy okazji chronią środowisko naturalne – urządzenie jest zabezpieczone automatycznym zaworem pływakowym. Dzięki niemu substancje ropopochodne nie wydostaną się na zewnątrz. Separatory powinny być dodatkowo wyposażone w odstojnik. Zadaniem tego elementu jest oddzielenie substancji cięższych od wody, takich jak piasek. 

W ofercie Bamar Tech znajdziesz modele zintegrowane z osadnikiem, jak i wersje pozbawione tej części. Nasze separatory ścieków to także urządzenia do oczyszczania ścieku z tłuszczu. Ściek o zbyt wysokiej zawartości tłuszczu nie może być przekazywany do małych oczyszczalni ścieków lub kanalizacji sanitarnych. Separatory usuwają nadmierną ilość tłustych substancji i rozwiązują ten problem. 

W ofercie Bamar Tech znajdziesz także osadniki, które skutecznie pozbywają się zawiesiny mineralnej ze ścieków technologicznych oraz wód opadowych. Separatory tłuszczu stosowane są w miejscach, w których do ścieku trafia duża ilość tłustej substancji – większa niż w przeciętnym gospodarstwie domowym. Znakomicie sprawdzają się restauracjach, barach, piekarniach czy cukierniach. 

Separatory ścieków proponowane przez naszą firmę zapewniają całkowitą szczelność i są odporne na korozję. Wykonano je z lekkiego tworzywa, więc mogą być łatwo transportowane i instalowane.

Separatory tłuszczy

Separatory serii FAT są to urządzenia przeznaczone do wychwytywania ze ścieków nadmiernych ilości tłuszczów, które nie mogą być kierowane do instalacji kanalizacji sanitarnych oraz lokalnych małych oczyszczalni ścieków. Znajdują szerokie zastosowanie przy obiektach gastronomicznych, restauracjach, barach, punktach zbiorowego żywienia oraz zakładach przetwórstwa spożywczego, np. piekarniach, cukierniach, masarniach. Zastosowanie separatora tłuszczu w znacznym stopniu ułatwia oczyszczanie ścieków oraz chroni instalacje i przewody kanalizacyjne przed narastaniem złogów tłuszczu. Separatory serii FAT wykonane są z najwyższej jakości polietylenu. Charakteryzują się możliwością zabudowy w terenie przejezdnym oraz w zabudowie lekkiej w terenie zielonym. Zastosowany materiał zapewnia szczelność oraz daje gwarancję odporności na korozję, jednocześnie lekka konstrukcja znacznie ułatwia transport oraz montaż. Separatory tłuszczu oferowane przez Bamar Tech są dostępne w dwóch wariantach – z osadnikami oraz bez. Separatory tłuszczu powinny być stosowane koniecznie tam, gdzie nieczystości płynne zawierają większe ilości tłuszczów niż przykładowo w gospodarstwach domowych.

Oferowane przez nas urządzenia mogą być z powodzeniem stosowane w placówkach gastronomicznych i miejscach, w których regularnie przebywają mieszkańcy lub klienci – separatory są szczelne, więc nie musisz się bać, że z urządzenia zaczną się wydobywać brzydkie zapachy. Separatory tłuszczu oddzielają od ścieku tłuszcze pochodzenie zwierzęcego i roślinnego. 

Podobnie, jak w przypadku separatorów węglowodorów, praca urządzenia bazuje na grawitacji i różnicy gęstości. W ścieku przepływającym grawitacyjnie przez separator, tłuszcz unosi się na powierzchni. Pojedyncze cząstki tłuszczu tworzą grubszą zawiesinę, która musi być usunięta. Natomiast cięższe cząstki gromadzą się na dnie pojemnika w formie osadu. 

W jaki sposób należy dobierać separatory tłuszczu? Przede wszystkim z zastosowaniem normy PN-EN 1825. Wybór musi uwzględniać ilość ścieków, które prawdopodobnie będziemy usuwać oraz charakter ścieku. Trzeba wziąć pod uwagę maksymalną wartość przepływu ścieków przez separatory tłuszczu, najwyższą możliwą temperaturę ścieku oraz gęstość tłuszczu, który będzie oddzielany.

Separatory węglowodorów

Koalescencyjne separatory węglowodorów przeznaczone są do oddzielenia zawiesin mineralnych oraz substancji ropopochodnych (oleje, benzyny, smary itp.) od wód opadowych oraz ścieków procesowych, na przykład z myjni samochodowych, stacji demontażu pojazdów lub innych źródeł ścieków przemysłowych, które nie mogą być wprowadzane do odbiorników. Separatory WOK Bamar Tech znajdują również szerokie zastosowanie w oczyszczaniu ścieków pochodzących z parkingów, placów manewrowych oraz dróg, autostrad stacji benzynowych i wielu innych podobnych obiektów. Separatory węglowodorów sprawdzają się wszędzie tam, gdzie wody deszczowe lub roztopowe mogą być zanieczyszczone substancjami oleistymi. Separatory serii WOK wykonane są z najwyższej jakości polietylenu. Charakteryzują się możliwością zabudowy w terenie przejezdnym oraz w zabudowie lekkiej w terenie zielonym. Zastosowany materiał zapewnia szczelność oraz daje gwarancję odporności na korozję, jednocześnie lekka konstrukcja znacznie ułatwia transport oraz montaż.

Węglowodory gromadzą się na powierzchni zanieczyszczeń i zwiększają swą objętość. W procesie oczyszczania możemy wyróżnić takie zjawiska, jak sedymentacja i flotacja oraz koalescencja. W praktyce oznacza to, że w separatorach węglowodorów niewielkie cząstki łączą się i tworzą zawiesinę, która zostaje odfiltrowana. Ścieki z substancji olejowej zostają zatrzymane w części separacyjnej, a większe cząstki zmierzają w stronę powierzchni. Dzięki użyciu specjalnego zaworu, wyciek zanieczyszczeń staje się niemożliwy. 

Oczyszczony ściek jest następnie odprowadzany przez odpływ wyposażony w syfon. Skuteczność separatorów jest podnoszona przez wkłady koalescencyjne, które przyspieszają wypływanie kropel substancji ropopochodnych i łączenie się ich w większą zawiesinę. W ofercie Bamar Tech obok separatorów polietylenowych znajdziesz modele wykonane z betonu.

Systemy zagospodarowania wody deszczowej

Deszczówka to cenny surowiec, który możesz gromadzić na własny użytek. Bamar Tech proponuje zbiorniki, dzięki którym magazynowanie wody deszczowej będzie znacznie łatwiejsze. Cechą charakterystyczną proponowanego przez nas produktu jest też przyjemna estetyka. Zbiorniki na deszczówkę będą ozdobą Twojego ogrodu lub podwórza. Doskonale imitują naturalną fakturę kamienia, ceramiki lub drewna i znakomicie komponują się z naturalnym otoczeniem. Nasze zbiorniki na wodę deszczową zostały wykonane z materiałów odpornych na trudne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Zamawiając pojemniki na deszczówkę w Bamar Tech, masz pewność, że każdy magazyn zachowa estetyczny wygląd i właściwości użytkowe przez wiele lat. Zachęcamy również do zakupu akcesoriów, które ułatwią gromadzenie deszczówki. W naszej ofercie znajdziesz specjalistyczne filtry oraz produkty do magazynowania wody z rynien.

Przepompownie

Przepompownie wody oraz przepompownie ścieków, które znajdziesz w ofercie Bamar Tech to kompletne systemy zbiornikowo-tłoczne. Proponujemy urządzenia wraz z armaturą hydrauliczną oraz systemem sterującym. Przepompownie znakomicie sprawdzą się podczas odprowadzania ścieków komunalnych i sanitarnych na duże odległości. Mogą być też z powodzeniem wykorzystywane do transportu wód opadowych, odwodnieniowych i drenażowych. 

Przepompownie oferujemy gospodarstwom domowym, ośrodkom sportowym, wspólnotom mieszkaniowym i zakładom przemysłowym. W idealnych warunkach woda i ścieki mogą być transportowane grawitacyjnie – system odprowadzania bazuje na różnicy wysokości. W praktyce jednak często konieczne jest użycie wspomagania. Są nim właśnie przepompownie wody, które są w stanie doprowadzić wodę i ścieki do obszarów położonych wyżej. Przepompownie wody są niezbędne, gdy chcesz ponownie wykorzystać tzw. wodę szarą, czyli mało zanieczyszczony ściek. 

System pozwoli na doprowadzenie wody szarej do instalacji nawadniania ogrodowego, pralki lub toalety. Przepompownie wody i ścieków są również często wykorzystywane do doprowadzenia ścieku do systemu kanalizacji zbiorowej lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. Przepompownie wody i ścieków to najlepszy wybór, gdy nie można skorzystać z systemu grawitacyjnego. Sprawdzą się na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych lub niesprzyjającym ukształtowaniu. Ścieki lub woda w pierwszej kolejności trafiają do szczelnej komory. Następnie są tłoczone do kolektorów lub oczyszczalni. 

W ofercie Bamar Tech znajdziesz sprawdzone urządzenia, które są z powodzeniem wykorzystywane przez tysiące naszych klientów. Nasze przepompownie charakteryzują się niską awaryjnością i są odporne na agresywne środowisko. Oprócz sprzedaży oferujemy również montaż oraz serwis urządzeń. Nasz zespół specjalistów zajmie się instalacją, kontrolą oraz naprawami.

Biopreparaty

W naszej ofercie znajdziesz biopreparaty do udrażniania przydomowych oczyszczalni ścieków. Wszystkie proponowane przez nas środki są przyjazne dla środowiska. To naturalne zastępniki chemicznych substancji. Postaw na biopreparaty oferowane przez Bamar Tech, jeśli szukasz ekologicznych środków o najwyższej skuteczności. 

Biopreparaty, które znajdziesz w naszej ofercie są też łatwe w użyciu. W przypadku środków oczyszczających drenaże, należy w pierwszej kolejności wypompować ciecz. Następnie rozpuszczamy preparat w wodzie w proporcjach zalecanych przez producenta. Oczyszczanie przeprowadzamy w momencie, gdy nie ma spływu ścieków, czyli najlepiej w nocy. 

Dodatkowo warto regularnie stosować biopreparaty zapobiegające zatykaniu się drenaży – to środki, które mogą być stosowane przez toaletę, a więc są jeszcze prostsze w obsłudze. Do oczyszczania przejdź wtedy, gdy czynności zapobiegające zatykaniu nic nie dały. Wskazaniem do użycia preparatów czyszczących może być również nieprzyjemny zapach. 

Oferowane przez nas środki mogą być wykorzystywane do regeneracji i konserwacji oczyszczalni jednokomorowych, jak i nowoczesnych instalacji wyposażonych w czynny osad lub złoże biologiczne.