WSZYSCY NASI KLIENCI W LATACH 2020-2021
OTRZYMALI DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU MOJA WODA

Co oferujemy?

 1. Sporządzamy wniosek o dofinansowanie.
 2. Realizujemy inwestycję.
 3. Rozliczamy projekt.
 4. Wspieramy inwestora na każdym etapie realizacji programu w zakresie doboru wielkości i rodzaju zbiornika do oczekiwań klienta oraz infrastruktury oraz w zakresie realizacji inwestycji.
 5. W ofercie posiadamy szeroki wybór zbiorników wiodących producentów.

Czym jest program Moja woda?

Jest to ogólnokrajowy program dofinansowań do przydomowych instalacji zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe ogłoszony Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2020 -2024.

Jaki jest cel programu?

 • Celem programu jest ochrona zasobów wodnych poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystanie zmagazynowanych wód opadowych i roztopowych.
 • Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu oraz zagrożeń naturalnych.

Kto może skorzystać?

Program skierowany jest do:

 • osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny,
 • właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Na czym polega program?

Program Moja woda polega na dofinansowaniu zakupu, dostawy, montażu, budowy, uruchomienia instalacji:

 • do zebrania wód opadowych ,
 • do retencjonowania wód opadowych w zbiornikach podziemnych, nadziemnych, w „oczkach wodnych”.

Ile można zyskać?

Możliwe jest uzyskanie dotacji do 5 000 zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych po 1 czerwca 2020 r. na zakup, montaż i uruchomienie instalacji na jedno przedsięwzięcie.